החלפת מנגנון וסט ידיות

החלפת מנגנון וסט ידיות, ראשל"צ